Defter Beyan Sistemi yeni yıl ile birlikte ikinci sınıf deftere tabi işletmeler için uygulamaya geçiyor. Kendi bünyesinde veya bir meslek erbabı bünyesinde tutulan defterler, artık Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait elektronik sisteme de girilecektir. Elektronik ortamın imkanlarından yararlanmak adına verimli bir uygulama olacaktır. Şimdiye kadar yapılan beyanname, defter ve kayıt gibi şeylerin artık burada tutuluyor olması genel anlamda oldukça faydalı bir uygulamadır. Özellikle her ay verilmesi gereken beyannamelerin otomatik olarak sistemden alınacak olması da çok yararlıdır. Yine yıl sonu kayıtlarının bitmesine istinaden verilmesi gereken defterlerin de elektronik olarak verilmesi ve saklanması da oldukça faydalıdır. Defter tasdik ihtiyaçları bu sistemle ortadan kalkmaktadır. Tabi bunun yanında saklama işlemleri de ortadan kalkacaktır. Elektronik evrak düzenleme imkanları da otomatikman doğmuş olacaktır.

Sistemin mükellef açısından faydaları yanında devlet açısından da önemli faydaları olacaktır. Zira bildiğiniz üzere işletme kaydı tutan mükellefleri incelemek oldukça zordur. Zira kayıtları kısıtlı verilerle girilmektedir. Ancak defter beyan sistemine geçildikten sonra bu verileri almak ve raporlamak oldukça kolay olacaktır. Karşılaştırmalı işlemler ve incelemeli dosyalar açısından hızlı bir sonuç alınacağı kesindir. 

İsteğe bağlı olan bu sistem, 01.01.2019 tarihi itibari ile zorunlu olacaktır. Başvuruların ise Aralık 2018 sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Başvuru mükellef tarafından bizzat yapılabildiği gibi, sözleşmeli olduğu meslek mensubu tarafından da yapılabilecektir. 


Joomla Template by Joomla51.com